Fra Ide til Produkt - en helhetlig tankegang

Firmaet Idé til Produkt

Idé til Produkt AS, ITP, er et konseptutviklingsfirma som ble opprettet i 1998. Firmaet fungerer som en forsknings- og utviklingsavdeling uten at oppgavene blir forsinket av tunge administrative tjenesteveier.

ITP har den filosofi at en produkt-idé alene sjeldent er tilstrekelig for å oppnå et vellykket og markedsmessig produkt. Normalt sett vil et firma som driver innenfor forskning og utvikling fremskaffe et idegrunnlag for et produkt, for deretter å implementere ideen i firmaets eksisterende profil og kundegruppe. Man vil med andre ord gå på akkord med produkt-ideen.

ITP har valgt å snu denne problemstillingen. I stedet for å fokusere på produkttilpassing til firmaprofil bygger ITP opp en firmaprofil rundt ideen. På denne måten vil produktet komme i fokus og man kan bygge en optimal organisasjonsstruktur rundt dette, både innenfor nødvendig forskning, utvikling og administrasjon, patentsøknader, markedsføring, salg, kundekontakt og annen nødvendig struktur.

Denne løsningen bidrar til å ta vare på både gründere og investorer, samt ideens integritet.

ITPs ekspertise ligger i å fungere som en forsknings- og utviklingsavdeling på et generelt grunnlag. Nødvendig spisskompetanse blir knyttet til firmaet i henhold til hvert prosjekt. Kompetansen som trengs for fremstilling av dokumentasjon samt administrative oppgaver ligger inne under ITPs ekspertise. Det samme gjelder bygging av firma som skal ivareta produktet ved ferdigstilling.

ITP fremstiller mer enn produkter. ITP bygger organisasjoner. Slik kan alle involverte komme opp i en vinn-vinn situasjon.